Marketingo sprendimai verslui | theSpace

Produkto įvedimas į rinką

Paslaugos

PRODUKTO ĮVEDIMAS Į RINKĄ

Produkto įvedimas į rinką – itin sudėtingas ir daug pasiruošimo reikalaujantis veiksnys. Galima turėti labai gerą produktą, tačiau neteisingai pasirinkta produkto įvedimo į rinką strategija gali sutrukdyti tai padaryti. Galima turėti ne itin patrauklų ar vidutinį produktą, tačiau teisinga ir sisteminga produkto įvedimo į rinką strategija gali užtikrinti ilgą produkto gyvavimo ciklą, didelius pardavimus ir patrauklias pelno maržas. Rinkoje yra įvairių pavyzdžių, kaip neteisingai pasirinktos įvedimo į rinką strategijos sugadina didžiulį potencialą turėjusius produktus. Taipogi, rinkoje yra pavyzdžių ir priešingų pavyzdžių. Tad produkto įvedimas į rinką, labai atsakingas ir svarbus veiksnys, iš esmės nulemiantis produkto sėkmę ir gyvavimo trukmę.

Norint sėkmingai atlikti produkto įvedimą į rinką, būtina atlikti šiuos veiksmus:

 • Atlikti reikiamus rinkos tyrimus;
 • Identifikuoti nišas, kuriose yra rinkos potencialas;
 • Nustatyti pagrindinius konkurentus, atlikti konkurencinės rinkos analizę;
 • Suformuluoti produkto kainodarą;
 • Numatyti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus;
 • Atlikti produkto pardavimų planavimą;
 • Numatyti ir įvertinti marketingo elementus: kaina, vieta, žmonės, reklama, viešumas ir t.t.
 • Nustatyti komunikacijos biudžetus, reikalingus produkto įvedimui;
 • Atlikti produkto įvedimo į rinką komunikacijos strateginį planavimą;
 • Numatyti taktinius veiksmus;
 • Atlikti testinius produkto pardavimus;
 • Užtikrinti produkto įvedimo į rinką strategijos įgyvendinimą bei priežiūrą paskiriant atsakingus asmenis produkto įvedimo į rinką užtikrinimui.

Čia glaustai pateikiamos produkto įvedimo į rinką gairės. Kiekvienu atveju analizuojant ir pateikiant produkto įvedimo į rinką detalius planus bei išvadas atliekama kur kas daugiau įvairių rinkos analizių, skaičiavimų, faktų. Visos įvardintos sudėtinės produkto įvedimo į rinką dalys yra itin svarbios ir atlikus tam tikrose vietose neteisingus skaičiavimus ar neužtikrinant produkto įvedimo į rinką komunikacijos strategijos – tikimybė sėkmingai startuoti rinkoje tampa sudėtinga.

Turime didelę patirtį produktų ir paslaugų įvedimo į rinką strateginiame planavime, komunikacijos sudaryme, taktinių veiksmų užtikrinime. Žinome ir galime padėti, patarti, suplanuoti, kaip geriau atlikti vienus ar kitus veiksmus, leidžiančius sėkmingai įvesti į rinką produktus, užtikrinti tų produktų tolimesnę plėtrą bei sėkmingus pardavimus. Susisiekite su mumis ir mes pasiūlysime Jums tinkamus sprendimus, leisiančius pasiekti Jūsų išsikeltus tikslus.